برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون تسهیلات، به وبگاه بنیاد ملی نخبگان منتقل می‌شوید و از قسمت نمایش داده شده در تصویر از تسهیلات اعطایی در حوزه‌های مختلف، آئین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و ... مطلع شوید.

 >>>>    bmn.ir    <<<<