جناب آقای جعفر ارشاد، در سال 1315 در شهر گرگان دیده به جهان گشود و تحصیلات ابتدایی خود را از سال 1323 تا 1329 در دبستان فردوسی گرگان و مقطع متوسطه را از سال 1329 تا 1335 در دبیرستان ایرانشهر گرگان در رشته ی طبیعی گذراند. وی در سال 1335 در دانشکده ی کشاورزی دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی پذیرفته شدند و در همان دانشگاه نیز به مقطع کارشناسی ارشد راه یافتند و در سال 1339 مدرک فوق لیسانس خود را از دانشگاه تهران دریافت نمودند. آقای جعفر ارشاد در سال 1345 با دریافت بورسیه تحصیلی عازم کشور آلمان شد و در اواخر سال 1349 موفق به اخذ مدرک دکتری بیماری شناسی گیاهی با گرایش قارچ شناسی از دانشگاه برلین آلمان گردید. جناب آقای دکتر جعفر ارشاد پس چند دهه فعالیت های علمی، پژوهشی و اجرایی برجسته در سال 1386، در مرتبه استاد بازنشسته و در حال حاضر در گرگان و تهران ساکن می باشند.


سمت های اجرایی
عضو هیات علمی در موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور از سال 1341 تا 1386
رئیس بخش تحقیقات رستنیها در موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور از سال 1358 تا 1386
رئیس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور از سال 1358 تا 1362
معاون پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از سال 1360 تا 1371
سمت های علمی
رئیس هیئت مدیره انجمن بیماری شناسی گیاهی در اوایل دهه پنجاه
مدیر داخلی به مدت 5 سال (1355 تا 1359)، سردبیر (از سال 1360 تا 1372) به مدت 13 سال و مدیر مسئول (1358 تا کنون) نشریه علمی – پژوهشی بیماری گیاهی
سردبیر نشریه علمی – پژوهشی رستنیها (از سال 1379 تا 1387) و عضو هیات تحریریه از 1379 تا کنون
رئیس کنگره بین المللی قارچ سناسی آسیایی 1380
رئیس هجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران در سال 1387
رئیس دومین کنگره ملی قارچ شناسی ایران برای دو دوره 1389
عضویت در مجامع علمی (6 مورد انجمن و کمیته علمی)


فعالیتهای آموزشی
سوابق تدریس 
چهارده و نیم سال تحصیلی در رشته ی بیماریهای گیاهی در مقطع کارشناسی در دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی بین سالهای 1356-1362 ، 
دو نیم سال تحصیلی در مقطع دکتری در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سالهای 1372 و 1373 ، هشت و نیم سال در مقطع کارشناسی ارشد 
دو نیم سال در مقطع دکتری در واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1375 تا 1380.
سخنرانی های علمی
138 فقره سخنرانی علمی در کنگره ها و سمینارها داخلی و خارجی


فعالیت ها و آثار پژوهشی
دکتر ارشاد هدایت و راهنمایی 13 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و 18 پایان نامه در مقطع دکتری را بر عهده داشته اند و تاکنون بیش از 136 مقاله از ایشان در سمینارها و ژورنالها و مجلات معتبر علمی و تخصصی در داخل و خارج از کشورها ارائه و به چاپ رسیده است. 
وی در اجرایی سازی 60 پروژه تحقیقاتی در ارتباط با قارچ های ایران و بیماری های قارچی بعنوان مجری و یا همکار ایفای نقش نموده اند.
معرفی و نام گذاری 23 گونه قارچی برای اولین بار در جهان و معرفی حدود 600 گونه قارچی برای اولین بار درایران از دیگر سوابق مهم و برجسته در کارنامه ی درخشان علمی- پژوهشی ایشان می باشد.
دکتر ارشاد بیش از 15 جلد کتاب به چاپ رسانده اند. کتابهایی همچون "گونه‌های فیتوفتورا در ایران: جداسازی، خالص سازی و شناسایی "، "فرهنگ نوین کشاورزی و منابع طبیعی" ، "واژه های قارچ شناسی" ، "قارچ های ایران" ، " جنس های قارچ ها و شبه قارچ های ایران" و "سیاهک های ایران" از معروفترین آثار تألیف شده توسط وی می باشند. بسیاری از کتب تألیف شده توسط ایشان هم اکنون در دانشگاه های کشور تدریس می شود و آثار ایشان جزء کتب مرجع در داخل کشور در حوزه ی تخصصی گیاه پزشکی و بیماری شناسی گیاهی می باشد.


جوائز و نشان ها
تا کنون در بیش 19 مورد از آقای دکتر جعفر ارشاد تقدیر بعمل آمده است که اهم آنها شامل:
دریافت نشان پژوهش کشور از ریاست جمهور در سال 1383 
لوح تقدیر از معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی به مناسبت تلاش در امر تحقیقات در سال 1384
کسب رتبه در پانزدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی در سال 1380 
لوح تقدیر از معاون اول رئیس جمهور و رئیس شورای پژوهشهای علمی کشور به مناسبت برگزیده شدن یکی از مقالات تحقیقاتی به عنوان مقاله تحقیقاتی نمونه سال 1374 
کسب جایزه دکتر حجارود از انجمن قارچ شناسی ایران در سال 1394
نامگذاری کلکسیون ملی قارچ های زنده ایران به نام ایشان در سال 1394
نامگذاری چهار فقره قارچ توسط محققان خارجی و داخلی به نام ایشان
نام گذاری سالن اجتماعات در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در سال 1397
لوح تقدیر از معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی به مناسبت انتخاب شدن به عنوان محقق نمونه در سال 1374 
لوح تقدیر از وزیر کشاورزی به عنوان محقق نمونه وزارت کشاورزی در سال 1374
لوح تقدیر از وزیر علوم تحقیقات و فناوری به مناسبت کسب رتبه اول پژوهشگر نمونه سال 1380 وزارت جهاد کشاورزی 
لوح تقدیر از معاون پژوهش و برنامه ریزی دفتر همکاریهای فنآوری در نهاد ریاست جمهوری به مناسبت انتخاب پژوهشگر نمونه کشور در سال 1380 
لوح تقدیر از COMSTECH  در سال 2002 
لوح تقدیر از رئیس موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی به مناسبت تلاش در امر تحقیقات در سال 1383 
لوح تقدیر از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در ارتباط با نگارش کتاب "جنس های قارچ ها و شبه قارچ های ایران" در سال 1397